Ôn hè Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Phân biệt D/R/Gi
  • Dấu ngã/ dấu hỏi
  • Qui tắc viết hoa
  • Hướng dẫn làm bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHÍNH TẢ

Bài 01: Ôn tập quy tắc viết chính tả

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 995

Chưa có thông báo nào