Ôn hè Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Ôn tập về viết đơn
  • Làm biên bản
  • Thực hành viết đơn, làm biên bản
Nhấn để bật tiếng
X

TẬP LÀM VĂN

Bài 05: Ôn tập về viết đơn, làm biên bản

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 982


Viết đơn và lập biên bản là những kĩ năng rất cần thiết và thiết thực trong cuộc sống hằng ngày. Do đó, các em hãy tập trung lắng nghe bài giảng của cô giáo để có thể giải quyết tốt bất cứ trường hợp nào trong cuộc sống nếu cần sử dụng hai dạng văn bản này nhé!

Chưa có thông báo nào