Ôn hè Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Dàn ý chung
  • Các dạng bài tả cảnh
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

TẬP LÀM VĂN

Bài 06: Ôn tập về tả cảnh

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.163

Chưa có thông báo nào