Ôn hè Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Lập dàn ý
  • Các dạng bài
  • Hướng dẫn làm bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

TẬP LÀM VĂN

Bài 03: Ôn tập về tả đồ vật

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.213

Chưa có thông báo nào