Ôn hè Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại các chủ điểm
  • Một số lưu ý khi đọc thành tiếng
  • Ví dụ: Hướng dẫn đọc bài
  • Ví dụ: Hướng dẫn đọc bài
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: TẬP ĐỌC

Bài 1: Ôn tập Tập đọc (Phần 1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 238

Chưa có thông báo nào