PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập về phản ứng tách nước của ancol
  • Bài tập về phản ứng đặc trưng khác của ancol phenol
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 2.3. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về ancol - phenol (Phần 3)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 29.433

Hướng dẫn học một số dạng bài liên quan đến ancol - phenol như: phản ứng cháy, ...

Chưa có thông báo nào