PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Khái niệm chung
  • Định nghĩa
  • Danh pháp
  • Tính chất vật lý
 • Đồng đẳng, đồng phân
  • Lý thuyết + ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 3.1. Lý thuyết trọng tâm về anđehit (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 40.250

Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm liên quan đến andehit xeton như: khái niệm, đồng phân, danh pháp, ... và hướng dẫn làm một số ví dụ minh họa

Chưa có thông báo nào