PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Bài tập đốt cháy
    • Lý thuyết, VD1
    • Ví dụ: 2, 3 (Ví dụ 2 Dạng 1 trong video bài giảng, các em sửa lại hệ số phản ứng của O2 là (3n-2)/2 và sửa phương trình đại số thành n+(n-1)=1,4.(3n-2)/2)
  • Dạng 2. Bài tập về chuyển hóa nhóm chức
    • Lý thuyết
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 4.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về anđehit (Phần 1)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 33.787

Hướng dẫn học phương pháp làm một số dạng bài liên quan đến andehit: dạng bài đốt cháy, ...

Lưu ý:
- Ví dụ 2 Dạng 1 trong video bài giảng, các em sửa lại hệ số phản ứng của O2 là (3n-2)/2 và sửa phương trình đại số thành n+(n-1)=1,4.(3n-2)/2

Chưa có thông báo nào