PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Bài tập đốt cháy
    • Lý thuyết, VD1
    • Ví dụ: 2, 3 (Ví dụ 2 Dạng 1 trong video bài giảng, các em sửa lại hệ số phản ứng của O2 là (3n-2)/2 và sửa phương trình đại số thành n+(n-1)=1,4.(3n-2)/2)
  • Dạng 2. Bài tập về chuyển hóa nhóm chức
    • Lý thuyết
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 4.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về anđehit (Phần 1)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 32.655

Hướng dẫn học phương pháp làm một số dạng bài liên quan đến andehit: dạng bài đốt cháy, ...

Lưu ý:
- Ví dụ 2 Dạng 1 trong video bài giảng, các em sửa lại hệ số phản ứng của O2 là (3n-2)/2 và sửa phương trình đại số thành n+(n-1)=1,4.(3n-2)/2

Chưa có thông báo nào