PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Định nghĩa
 • Danh pháp
  • Lý thuyết
  • Lý thuyết (tiếp)
  • Các ví dụ
 • Tính chất vật lí
  • Lý thuyết
  • Các ví dụ
 • Đồng đẳng - Đồng phân
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 5.1. Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic (Phần 1)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 32.841

Tóm tắt bài giảng:

 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm (khái niệm, danh pháp ...) và một số ví dụ liên quan đến axit cacboxylic.
 • Lưu ý : Trong bài giảng, công thức đúng của axit stearic phải là C17H35COOH.

Chưa có thông báo nào