PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Định nghĩa
 • Danh pháp
  • Lý thuyết
  • Lý thuyết (tiếp)
  • Các ví dụ
 • Tính chất vật lí
  • Lý thuyết
  • Các ví dụ
 • Đồng đẳng - Đồng phân
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 5.1. Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic (Phần 1)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 33.761

Tóm tắt bài giảng:

 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm (khái niệm, danh pháp ...) và một số ví dụ liên quan đến axit cacboxylic.
 • Lưu ý : Trong bài giảng, công thức đúng của axit stearic phải là C17H35COOH.

Chưa có thông báo nào