Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3 : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Bài 34: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cách mạng công nghiệp ở Anh
  • Hệ quả của cách mạng công nghiệp
X