PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán về giao tử (ví dụ 1-6)
  • Bài toán về giao tử (ví dụ 7,8)
  • Số loại và tỉ lệ kiểu hình, kiểu gen của các phép lai
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 31: Tất tần tật về bài tập Quy luật di truyền (phần 1) (Tiếp)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 10.085

Nội dung bài giảng:

+ Bài toán giao tử
+ Bài toán số loại và tỉ lệ kiểu hình, kiểu gen của các phép lai
Chú ý:
+ Phần ví dụ 3 của bài toán lý thuyết: 3 ý đúng là 1, 3, 4
+ Bài giảng này không có TLBG

Chưa có thông báo nào