PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Chức năng
  • Cấu tạo và cấu trúc
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 3: Protein - Công nhân của tế bào - "truyền nhân" của gen

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 18.748

Trong bài giảng này, thầy Nguyễn Thành Công sẽ dạy cho các em kiến thức về protein-cấu trúc và chức năng, bao gồm các phần: Cấu tạo hóa học và cấu trúc của protein; Chức năng của protein. Đây là bài bổ trợ, làm nền tảng cho các phần kiến thức phía sau.

Chú ý: CT axit aspartic là H2N-CH(CH2-COOH)-COOH; phần tính số loại đipeptit thầy nhầm công thức, CT đúng là 20 x 20 (hay 20A2+ 20) = 400, tính cả chiều đầu -NH2 và -COOH

Chưa có thông báo nào