PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập giảm phân (phần 1)
  • Bài tập giảm phân (phần 2)
  • Bài tập giảm phân (phần 3)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 15: Bài tập phân bào, thật đơn giản! (Tiếp)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 8.136

Chú ý: Tất cả các bài giảng về bài tập đều không có TLBG!

Chưa có thông báo nào