PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết đột biến NST
  • Ví dụ 6, 7
  • Số loại kiểu lệch bội
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 21: Bài tập về đột biến khó mà dễ (Tiếp)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 7.089

Chưa có thông báo nào