PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Phân loại qt và cấu trúc di truyền quần thể tự phối
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 37: Quần thể và quần thể… tự phối (Tiếp)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 6.531

Nội dung bài giảng:

+ Phân loại quần thể và cấu trúc di truyền quần thể tự phối
Chú ý: Qaa tự thụ cho Qaa

Chưa có thông báo nào