PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Cấu trúc di truyền của qt ngẫu phối​
  • ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 38: Quần thể ngẫu phối - cái gốc của sự cân bằng

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 5.514

Nội dung bài giảng:

+ Cấu trúc di truyền của qt ngẫu phối​
+ Các ví dụ có liên quan

Chưa có thông báo nào