PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm thích nghi
  • Sự hình thành đặc điểm thích nghi
  • Sự thích nghi kiểu hình và thích nghi kiểu gen
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 50: Thích nghi là chìa khóa của sự tồn tại!

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 3.107

Nội dung bài giảng:

+ Đặc điểm thích nghi
+ Sự hình thành đặc điểm thích nghi
+ Thích nghi kiểu hình và thích nghi kiểu gen

Chưa có thông báo nào