PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Các cơ chế cách li
    • Cách li địa lí
    • Cách li sinh sản
  • Vai trò của các cơ chế cách li
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 52: Các cơ chế cách li (THAM KHẢO)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.901

Nội dung bài giảng:

+ Các cơ chế cách li
+ Ý nghĩa của các cơ chế cách li

Chưa có thông báo nào