PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Các khái niệm cơ bản
  • Các chu trình
    • Chu trình nước và cacbon
    • Chu trình nito và phospho
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 70: Động học hệ sinh thái (phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.442

Nội dung bài giảng:

+ Chu trình nước
+ Chu trình Cacbon
+ Chu trình Nitơ
+ Chu trình Phospho

Chưa có thông báo nào