PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung về tiêu hóa
  • Tiêu hóa ở các nhóm động vật khác nhau
  • Thích nghi tiêu hóa ở các nhóm động vật
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 86: Số phận của thức ăn trong lòng bạn (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 2.172

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát chung về tiêu hóa
+ Tiêu hóa ở các nhóm động vật khác nhau
+ Thích nghi tiêu hóa ở các nhóm động vật

Chưa có thông báo nào