PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về hệ tuần hoàn
  • Hệ tuần hoàn hở và kín
  • Hoạt động của tim và hệ mạch
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 88: Tuần hoàn máu và trái tim yêu dấu (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.324

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về hệ tuần hoàn
+ Hệ tuần hoàn hở và kín
+ Hoạt động của tim và hệ mạch
Lưu ý: pHÚT 08:56: thầy nhầm, sửa lại thành ĐM có huyết áp cao nhất, TM thấp nhất, MM ở giữa

Chưa có thông báo nào