PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Điều khiển sinh sản ở động vật
  • Sinh đẻ có kế hoạch ở người
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 98: Điều khiển sinh sản của động vật và ứng dụng, sinh đẻ có kế hoạch ở người

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 873

Nội dung bài giảng:

+ Điều khiển sinh sản ở động vật
+ Sinh đẻ có kế hoạch ở người

Chưa có thông báo nào