PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • lý thuyết
  • vd1,vd2
  • vd3,vd4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 3. (BT) ADN, gen và mã di truyền - Chìa khóa vạn năng đây rồi!

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 9.037

Nội dung bài giảng:

+ Tổng kết lý thuyết có liên quan về ADN, Gen và mã di truyền
+ Các ví dụ liên quan
Chú ý: Ví dụ 2: G1= 71 x 3 = 213 => X1 = 426

Chưa có thông báo nào