PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 8. (BT) Phiên mã và dịch mã - Mối liên hệ cấu trúc: Mấu chốt của vấn đề (Tiếp)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 5.100

Nội dung bài giảng:

+ Công thức cần nhớ
+ Các ví dụ bài tập
Chú ý: Ví dụ 3: số mã bộ ba = 500 , số mã bộ ba mã hóa = 499.
Ví dụ 4; tỉ lệ 12/50 . 2n chứ không phải 3n

Chưa có thông báo nào