PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Đột biến lệch bội
  • Đột biến đa bội
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 15. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - "Lạc trôi"

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 3.183

Nội dung bài giảng:

+ Nguyên nhân, cơ chế phát sinh đột biến lệch bội
+ Nguyên nhân, cơ chế phát sinh đột biến đa bội

Chưa có thông báo nào