PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Mối quan hệ giữa gen và kiểu hình
  • Thường biến
  • Mức phản ứng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 13. Siêu mẫu là do Gen hay Sữa?

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.841

Nội dung bài giảng;

+ Mối quan hệ giữa gen và kiểu hình
+ Thường biến
+ Mức phản ứng

Chưa có thông báo nào