PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Lí thuyết + VD1 (clip 1)
  • Dạng 1: VD 2 (clip 2)
  • Dạng 2: Lí thuyết + VD3 (clip 3)
  • Dạng 3: Lí thuyết + VD4 (Clip 4)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 17. Các bài toán về tần số hoán vị gen nâng cao (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.046

Nội dung bài giảng:

+ Dạng 1: Xác định tỉ lệ giao tử KG, KH ở đời sau
+ Dạng 2: Tìm KG, KH của P khi biết tỉ lệ phân tính
+ Dạng 3: Xác định kiểu gen của P khi thế hệ sau cho biết tỉ lệ 1 loại kiểu hình

Chưa có thông báo nào