PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Di truyền quần thể người
    • Lí thuyết
    • VD4
  • TH di truyền quần thể ngẫu phối với 2 locus gen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 3. Các dạng toán trong di truyền quần thể P2 (Tiếp) (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.500

Nội dung bài giảng:

+ Bài tập quần thể ngẫu phối
+ Bài toán di truyền quần thể người
+ Trường hợp mở rộng

Chưa có thông báo nào