PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung (Clip 1)
  • I. Tạo giống mới bằng PP lai (Clip 2)
  • II. Tạo giống mới bằng PP gây đột biến (Clip 3)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 1. Kỹ thuật tạo giống mới bằng phương pháp lai, phương pháp gây đột biến và ứng dụng

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.694

Nội dung bài giảng:

+ Giới thiệu chung
+ Tạo giống mới bằng PP lai
+ Tạo giống mới bằng PP gây đột biến

Chưa có thông báo nào