PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung (Clip 1)
  • I. Tạo giống mới bằng PP lai (Clip 2)
  • II. Tạo giống mới bằng PP gây đột biến (Clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 1. Kỹ thuật tạo giống mới bằng phương pháp lai, phương pháp gây đột biến và ứng dụng

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.365

Nội dung bài giảng:

+ Giới thiệu chung
+ Tạo giống mới bằng PP lai
+ Tạo giống mới bằng PP gây đột biến

Chưa có thông báo nào