PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm thích nghi của sinh vật
  • Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 5. Thích nghi là sống! Lì lợm là chết!

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.558

Nội dung bài giảng:

+ Đặc điểm thích nghi của sinh vật
+ Qúa trình hình thành các đặc điểm thích nghi

Chưa có thông báo nào