PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm thích nghi của sinh vật
  • Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 5. Thích nghi là sống! Lì lợm là chết!

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.751

Nội dung bài giảng:

+ Đặc điểm thích nghi của sinh vật
+ Qúa trình hình thành các đặc điểm thích nghi

Chưa có thông báo nào