PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tỉ lệ giới tính
  • Tỷ lệ các nhóm tuổi
  • Sự phân bố các cá thể của quần thể
  • Mật độ cá thể của QT
  • Kích thước của QT
  • Sự tăng trưởng của quần thể (THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 3. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.759

Nội dung bài giảng:

Các đặc trưng cơ bản của quần thể:
+ Tỉ lệ giới tính
+ Tỉ lệ nhóm tuổi
+ Sự phân bố các cá thể của quần thể
+ Mật độ cá thể của quần thể
+ Kích thước cá thể của quần thể

Chưa có thông báo nào