PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tỉ lệ giới tính
  • Tỷ lệ các nhóm tuổi
  • Sự phân bố các cá thể của quần thể
  • Mật độ cá thể của QT
  • Kích thước của QT
  • Sự tăng trưởng của quần thể (THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 3. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.033

Nội dung bài giảng:

Các đặc trưng cơ bản của quần thể:
+ Tỉ lệ giới tính
+ Tỉ lệ nhóm tuổi
+ Sự phân bố các cá thể của quần thể
+ Mật độ cá thể của quần thể
+ Kích thước cá thể của quần thể

Chưa có thông báo nào