PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các khái niệm về diễn thế sinh thái
  • Quá trình diễn thế sinh thái
  • Nguyên nhân và ý nghĩa diễn thế sinh thái
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 6. Diễn thế sinh thái - Biến đổi "xã hội" sinh vật qua các thời kỳ (THAM KHẢO)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.267

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm về diễn thế sinh thái
+ Qúa trình diễn thế
+ Nguyên nhân, ý nghĩa của diễn thế

Chưa có thông báo nào