PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các khái niệm về diễn thế sinh thái
  • Quá trình diễn thế sinh thái
  • Nguyên nhân và ý nghĩa diễn thế sinh thái
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 6. Diễn thế sinh thái - Biến đổi "xã hội" sinh vật qua các thời kỳ (THAM KHẢO)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.467

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm về diễn thế sinh thái
+ Qúa trình diễn thế
+ Nguyên nhân, ý nghĩa của diễn thế

Chưa có thông báo nào