PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hấp thụ nước
  • Cấu tạo rễ phù hợp với chức năng
  • Cơ chế hấp thụ nước và muối khoáng vào TB lông hút
  • Dòng nước và các ion khoáng vào mạch gỗ của rễ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 1: Cây giải khát thế nào? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.892

Nội dung bài giảng:

+ Sự hấp thụ nước của cây
+ Cấu tạo rễ phù hợp chức năng
+ Cơ chế hấp thụ nước và muối khoáng của tế bào lông hút
+ Dòng nước và các ion khoáng vào mạch gỗ của rễ

Chưa có thông báo nào