PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hấp thụ nước
  • Cấu tạo rễ phù hợp với chức năng
  • Cơ chế hấp thụ nước và muối khoáng vào TB lông hút
  • Dòng nước và các ion khoáng vào mạch gỗ của rễ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 1: Cây giải khát thế nào? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.076

Nội dung bài giảng:

+ Sự hấp thụ nước của cây
+ Cấu tạo rễ phù hợp chức năng
+ Cơ chế hấp thụ nước và muối khoáng của tế bào lông hút
+ Dòng nước và các ion khoáng vào mạch gỗ của rễ

Chưa có thông báo nào