PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm và các dạng tập tính
  • Cơ sở thần kinh của tập tính (THAM KHẢO)
  • Các hình thức tập tính
  • Một số dạng tập tính và ứng dụng (Phần ứng dụng: THAM KHẢO)
Bài 8: Động vật đi học sẽ được mở vào ngày 15/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 8: Động vật đi học

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 255

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm và các dạng tập tính
+ Cơ sở thần kinh của tập tính
+ Các hình thức tập tính
+ Một số dạng tập tính và ứng dụng

Chưa có thông báo nào