PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 01: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 1)

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung


Không những là một văn kiện lịch sử vô giá, gắn liền với sự kiện trọng đại trong tiến trình cách mạng của dân tộc, bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh còn là một áng văn chính luận mẫu mực, thể hiện tài viết văn chính luận giàu sức thuyệt phục của Người. Các em nhớ chú ý theo dõi bài giảng để hiểu rõ hơn về tác phẩm có giá trị lịch sử vô giá này nhé!

Trao đổi bài (4)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tác giả
  • Hoàn cảnh ra đời
  • Đối tượng và mục đích
  • Nội dung chủ yếu
X