PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 03: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 3)

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung


Tuyên ngôn Độc lập là một áng văn chính luận mẫu mực: lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, ngôn ngữ hùng hồn, vừa tố cáo mạnh mẽ tội ác của thực dân Pháp, vừa bộc lộ tình cảm yêu nước, thương dân và khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của tác giả và toàn dân tộc. Trong bài giảng cuối cùng về văn kiện lịch sử này, các em hãy cùng lắng nghe cô giáo giảng về nghệ thuật lập luận trong phần hai của bản Tuyên ngôn nhé!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nghệ thuật lập luận trong phần 2
  • Chiêu bài
  • Thực dân Pháp kể công khai hóa Đông Dương
  • Thực dân Pháp kể công bảo hộ Việt Nam
  • Thực dân Pháp khẳng định Việt Nam là thuộc địa
  • Thực dân Pháp nhân danh đồng minh
  • Lên án tội ác, tư cách đê tiện
X