PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Xuất phát điểm cho nỗi nhớ
  • Hình ảnh người dân Việt Bắc
  • Sinh hoạt vui tươi
  • Nếp sông, êm đêm, thanh bình
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 15: Việt Bắc (Phần 6)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 4.902


Trong bài giảng phần 6, cô giáo sẽ tập trung đi vào phân tích nỗi nhớ con người Việt Bắc được tác giả Tố Hữu thể hiện từ câu thơ thứ 31 đến câu 42. Nỗi nhớ đó được cô giáo phân tích cụ thể từ xuất phát điểm, đến hình ảnh người dân Việt Bắc, đến khung cảnh sinh hoạt, nếp sống. Các em cùng theo dõi và ghi chép lại nhé!

Chưa có thông báo nào