PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Tác giả
  • Tác phẩm
  • Tài năng, khát vọng, nhân cách Vũ Như Tô
    • Người NS tài hoa, kiến trúc sư thiên tài
    • Khát vọng lớn lao
    • Nhân cách lớn
Bài 20: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 01/10/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 04: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 11

Bài 20: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Phần 1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 346

Nguyễn Huy Tưởng là mộtnhà viết kịch nổi tiếng. Trong suốt quá trình sáng tác ông đã cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà khá nhiều những tác phẩm kịch mang giá trị vô cùng sâu sắc. Vũ Như Tô là một trong những tác phẩm ấy mà đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài là một đoạn trích tiêu biểu.

Chưa có thông báo nào