PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

Chuyên đề 04: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 11

Bài 27: Thương vợ (Phần 2)

Độ dài: 62 phút

Tóm tắt nội dung


Trong bài giảng phần hai, cô giáo sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu sáu câu thơ cuối cùng của tác phẩm cũng như tổng kết lại các giá trị về nội dung, nghệ thuật. Các em cùng theo dõi bài giảng nhé!

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 2 câu tiếp
  • 2 câu sau
  • 2 câu cuối
  • Giá trị nội dung và nghệ thuật
  • Liên hệ
X