PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức trọng tâm
  • Ví dụ 1 - Ví dụ 2
  • Ví dụ 3 - Ví dụ 4
  • Ví dụ 5 - Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 4: Phương pháp giải bài toán THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN qua cách tiếp cận trực tiếp

Độ dài: 82 phút - Số lượt học 62.264

Lưu ý: Ở clip 1, các e thay dữ kiện SBC thành SAB nhé, tam giác SAB vuông cân tại S

1

Chưa có thông báo nào