PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí tương đối đương - mặt
  • Vị trí tương đối mặt - Mặt cầu
  • Vị trí tương đối đường - Mặt cầu
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 3: Sơ đồ tư duy – cách tư duy hiệu quả với bài toán VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI (Phần 2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 37.874

Chưa có thông báo nào