PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết Ví dụ minh họa 1 +2
  • Ví dụ minh họa 3 + 4
  • Ví dụ minh họa 5
  • Ví dụ minh họa 6
  • Ví dụ minh họa 7 + 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 1. Cách tiếp cận TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (Phần 1)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 269.504

Bài giảng ôn tập lại tính đơn điệu và dạy các em làm các dạng bài tập về tính đơn điệu dạng bài không chứa tham số.

Chú ý
- Tiết 1 và tiết 2 chung BTTL ở tiết số 2 nhé các em
- Trong VD5, thầy viết nhầm 01 các em sửa lại thành dấu $$-$$ nhé

Chưa có thông báo nào