PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết Ví dụ minh họa 1 +2
  • Ví dụ minh họa 3 + 4
  • Ví dụ minh họa 5
  • Ví dụ minh họa 6
  • Ví dụ minh họa 7 + 8
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 1. Cách tiếp cận TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (Phần 1)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 284.199

Bài giảng ôn tập lại tính đơn điệu và dạy các em làm các dạng bài tập về tính đơn điệu dạng bài không chứa tham số.

Chú ý
- Tiết 1 và tiết 2 chung BTTL ở tiết số 2 nhé các em
- Trong VD5, thầy viết nhầm 01 các em sửa lại thành dấu $$-$$ nhé

Chưa có thông báo nào