PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán 1
  • Bài toán 2
    • Cách ra đề 1
    • Cách ra đề 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 10. Biện luận nghiệm phương trình bằng TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 52.924

Chưa có thông báo nào