PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài toán bổ trợ
  • Hàm trùng phương
  • Hàm phân thức
  • Bài toán chứa tham số
  • TH1,Nhẩm được nghiệm
  • TH2: Không nhẩm được nghiệm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 7. Tương giao của đồ thị hai hàm số (Phần 1)

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 9.061

Chưa có thông báo nào