PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Hàm số mũ
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Hàm số logarit
  • Ví dụ 1, 2, 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 03. MŨ – LOGARIT

Bài 1. Sơ đồ tư duy kết nối “Hàm số mũ, lũy thừa, logarit” và các dạng toán liên quan (Phần 2)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 12.083

Chưa có thông báo nào