PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 3
  • Ví dụ minh họa
  • Bài toán đặc biệt
  • Ví dụ
 • Dạng 4
 • Dạng 5
  • Ví dụ 1 - 4
  • Ví dụ 5 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 03. MŨ – LOGARIT

Bài 1. Sơ đồ tư duy kết nối “Hàm số mũ, lũy thừa, logarit” và các dạng toán liên quan (Phần 4)

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 8.718

Chưa có thông báo nào