PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Hình trụ
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3 - 4
 • Hình nón
  • Lý thuyết + Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 + 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04. NÓN-TRỤ-MẶT CẦU.

Bài 1. Hình dáng hình nón, trụ và các bài toán liên quan

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 5.085

Chưa có thông báo nào