PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, bổ trợ vi phân và ví dụ minh họa
  • Khái niệm, nguyên hàm
  • Tính chất nguyên hàm
  • Bảng nguyên hàm cơ bản
  • Các phương pháp tính nguyên hàm
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 1. Khái niệm, phương pháp tính Nguyên hàm bằng cách rút gọn đưa về công thức cơ bản (Phần 1)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 14.425

Chưa có thông báo nào