PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, bổ trợ vi phân và ví dụ minh họa
  • Khái niệm, nguyên hàm
  • Tính chất nguyên hàm
  • Bảng nguyên hàm cơ bản
  • Các phương pháp tính nguyên hàm
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 1. Khái niệm, phương pháp tính Nguyên hàm bằng cách rút gọn đưa về công thức cơ bản (Phần 1)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 13.784

Chưa có thông báo nào