PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 6. Các bài toán về tính diện tích hình phẳng dựa trên hình vẽ (P1)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 16.111

Lưu ý: Trong bài 2 thầy ghi nhầm cận của TP thứ 2 trong đáp án C, các e sửa lại cận từ a đến b nhé

Chưa có thông báo nào