PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
Bài 9. Tư duy vận dụng công thức về khoảng cách để giải quyết các bài toán liên quan (P3) sẽ được mở vào ngày 12/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 9. Tư duy vận dụng công thức về khoảng cách để giải quyết các bài toán liên quan (P3)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 5.760

Chưa có thông báo nào